Norsk jazzforum er en medlems- og interesseorganisasjon som samler det norske jazzmiljøet.

Coinstack_2_wikimedia commons

Nyheter

Endringer i Frifond

Det er gjort noen endringer i Norsk jazzforums Frifond-ordning. Blant annet er det innført fire årlige søknadsfrister, og det skal heretter brukes et eget søknadsskjema. Første søknadsfrist er onsdag 15. mars.

Av: aleksander

10.03.2017 Skriv kommentar

Frem til nylig har Norsk jazzforums Frifond-ordning løpt parallelt med Ad Hoc-ordningen, med lik behandlingshyppighet og felles søknadsskjema. Fordi Norsk Musikkråd, som bevilger Frifond-midlene til oss, har endret på sine retningslinjer, og fordi vi ser et behov for å tydeliggjøre skillet mellom Frifond og Ad Hoc, vil ordningen se annerledes ut fra nå av.

Blant annet vil det heretter være fire ordinære Frifond-behandlinger i året. Den første er allerede i uke 11, med søknadsfrist 15. mars. Dersom det i denne overgangsfasen blir vanskelig å sende inn søknad i tide, ta kontakt med oss på 2200 5660. Neste søknadsfrist vil være 15. mai, og deretter 15. august og 15. november.

Les mer om endringene i ordningen her

Skriv kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Tilbake til toppen

Design og kode | Dekode